.:: مركز بین المللی رشد قشم ::.

معرفی:
مركز رشد (انكوباتور) فضاهای كاری مشمول یارانه دولتی است، كه با در اختیار قرار دادن امكانات و خدمات عمومی و تخصصی مشترك و ارائه مشاوره‌های لازم در زمینه‌های علمی، مدیریتی و حقوقی زمینه ایجاد، پرورش و توسعه واحدهای علمی و فناوری جدید را فراهم می‌نماید.
در راستای شعار محوری «توسعه مبتنی بر دانایی» در برنامه چهارم توسعه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی كشور، سازمان منطقه آزاد قشم به منظور ایجاد بستر تحقیقاتی مناسب جهت راه اندازی شركتهای اقتصادی درآمدزا در زمینه­ های مختلفی اقدام به حمایت از ایجاد شركتهای پژوهشی نموده است. این شركتها با طی مرحله انكوباتوری تبدیل به شركتهای اقتصادی خواهند شد.
                                                                                                               ادامه... اخبار و رويدادها