پذیرش

معتقدیم توضیح اینکه کارشناسان مرکز بین المللی رشد قشم در مطالعه فرم های جذب و پذیرش به دنبال چه هستند در چگونگی پر کردن فرم های پذیرش موثر خواهد بود.

بهتر است کاملا واضح و روشن عمل کنید. هر آنچه را لازم است بگویید، در اولین جمله و به ساده ترین شکل بیان کنید. موفقیت در یک شرکت نوپا به معنای واقعی کلمه خارق العاده است، بنابراین مرکز به دنبال افرادی است که قادر به انجام کارهای خارق العاده باشند.آنچه کارشناسان ما در ایده ها جستجو می کنند نه نوع ایده بلکه سطح بینش شما از آن است. مهم نیست کاری را انجام دهید که با موانع جدی روبرو است، مهم این است که شما خود از این موانع مطلع باشید و دست کم نظریه ای درمورد چگونگی غلبه بر آنها داشته باشید.  آنچه ارائه می دهید خاص، و تاحد امکان واقعی باشد. حتی اگر طرحی تنها یک درصد شانس موفقیت داشته باشد، ارزش پشتیبانی دارد. به همین دلیل بهتر است همه نقایص موجود در ایده خود را بیان کنید.

جهت پذیرش در مرکز بین المللی رشد قشم کافی است فرم درخواست جذب و پذیرش را پر کرده و به مرکز ارائه دهید.