سیاست کلی

 • شرکت‌ها با زمینه فعالیت در کلیه رشته‌های مرتبط با امکانات مرکز، می‌توانند در مرکز رشد مستقر شوند.
 • مدت زمان استقرار شرکت‌ها در مرکز رشد حداکثر 5 سال است با تصویب هیأت امناء.
 • استقرار شرکت‌ها پس از مراحل پذیرش، تکمیل مدارک مورد نیاز و عقد قرارداد استقرار انجام می‌گیرد.
 • فضای تخصیص یافته به شرکت‌ها متناسب با میزان فعالیت و تعداد پرسنل می‌باشد.
 • رعایت تعهدات اخلاقی و مقررات عمومی مرکز، توسط کلیه شرکت‌ها الزامی است.
 • ارائه خدمات کم‌هزینه، موثر، سریع، آسان، یکپارچه و مشتری محور.
 • تمرکز به نحوه ارائه خدمات
 • جهت گیری به ارائه خدمات با ارزش افزوده بالاتر
 • انعطاف پذیری در ارائه خدمات بدین معنا که خدمات ارائه شده قابلیت تغییر در کیفیت یا نوع خدمت بسته به نیاز شرکت‌ها را دارد.
 • تلاش برای فراهم آوردن حمایت‌های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد
 • ارائه خدمات و مشاوره‌های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده‌های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آن‌ها
 • نظارت بر روند رشد واحدها و تجلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد
 • نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آن‌ها
 • ارائه محل استقرار همراه با تجهیزات ضروری، اتاق سمینار و جلسات
 • آموزش و مشاوره‌های تخصصی
 • تسهیل ارتباط بین متخصصان و واحدهای فناور
 • تسهیل استفاده از امکانات تحقیقاتی، آزامایشگاهی و کارگاهی مرکز
 • تسهیل دسترسی به نیروی کار متخصص
 • سازمان‌دهی خدمات متمرکز با تجمیع خدمات در راستای سرشکن شدن هزینه‌ها یا افزایش کیفیت خدمات
 • حفظ امنیت و آرامش واحدها و فضای عمومی مرکز
 • مشاوره حقوقی تخصصی و حمایت از حقوق مالکیت فکری واحدهای مستقر