چشم اندازها

  • ساماندهی بازار اشتغال دانش‌آموختگان برتر در حوزه‌های تخصصی به منظور بهره‌مندی از توانایی آنان در شرکت‌های دانش‌بنیان
  • ارتقای دانش شرکت‌های دانش‌بنیان با جذب منابع انسانی نخبه و افزاش زمینه نوآوری و خلاقیت
  • جلوگیری از هدر رفت و خروج منابع انسانی مستعد و نخبه
  • زمینه سازی برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان جدید و فرصت سازی برای مستعدین و نخبگان
  • بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی
  • ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروی محقق جوان
  • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
  • ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط فناور فعال در زمینه‌های مختلف
  • بستر سازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری
  • تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار