بازی‌های هوشمند و اثرگذار روشنا (بهار)


این شرکت به مدیرعاملی جناب آقای محمد اکبرخواه در زمینه بازیها و سرگرمیهای هوشمند و پیشرفته فعالیت دارد. در این بازیها از فناوریهای نوین نظیر حسگرهای متنوع استفاده شده است و امکان انجام بازی از طریق موبایل نیز وجود دارد. البته با هدف رشد بهتر کودکان این بازیها صرفا موبایل محور نیستند و سخت افزاری نیز در کنار آنها استفاده میشود. این بازیها علاوه بر جنبه سرگرمی، جنبه آموزشی نیز دارند. همچنین این واحد فناور ساخت نمونه اولیه خود را تحت عنوان جستاورد که در راستای مبارزه با کم تحرکی کودکان می‌باشد، به اتمام رسانیده‌است و با حمایت‌های مرکز رشد درصدد است با موفقیت تولید این بازی هوشمند را به نیمه‌انبوه برساند.