خاوران شهد قشم


این شرکت با مدیریت دکتر علیرضا عرب با فعالیت تخصصی در حیطه ی زنبور عسل مشغول بکار می‌باشد. اولین محصول فن‌آورانه‌ی شرکت کلونی هوشمند زنبور عسل می‌باشد که شهریور 1396 از این محصول رونمایی شد. با استفاده از این محصول میتوان شرایط محیطی را برای تولید عسل فراهم نمود و از تلف شدن بالغ بر 50 درصد تولید عسل در طول سال جلوگیری کرد. محصول دوم این شرکت سامانه ی عسل بازار به نشانه ی asalbazar.com می‌باشد که در حال تکمیل است.