شریف دریاپویان قشم

جزئیات واحد


فعالیت این شرکت در حوزه ساخت مزارع پرورش ماهی در قفس می‌باشد. شروع این صنعت در دنیا به دهه 40 برمی‌گردد و اولین کشور پیشرو در این زمینه نروژ بوده‌است. در سال 1990 نیز در ایران مطالعات امکان‌سنجی اولیه آن صورت گرفته‌است. از مزایای این طرح می‌توان به صرفه‌جویی در مصرف آب باتوجه به بحران کم آبی، کاهش هزینه‌ها نسبت به پرورش ماهی در استخرهای خالی، مدیریت آسان‌تر، عدم نیاز به کنترل تئوری و PH و سهولت مشاهده و بررسی میزان تغذیه آبزیان اشاره کرد.