مشاغل خانگی


مرکز رشد درجهت حمایت از صنایع دستی اقدام به جذب دو واحد با عنوان آموزش انواع بافت و گلابتون‌دوزی نموده است.