نیک ستون قشم

جزئیات واحد

این شرکت در زمینه تجارت الکترونیک با هدف توسعه صنعت سنگ و بازار داخلی و خارجی و تبدیل قشم به پایانه صادراتی صنعت سنگ کشور، که نمونه‌هایی از پروپوزال‌ها، پروژه‌های این شرکت قابل رؤیت می‌باشد.