هرمز الکترونیک پدیده قشم

جزئیات واحد

این شرکت به هوشمندسازی وسایل می‌پردازد: دستگاه خانه‌های هوشمند: کنترل از راه دور وسایل برقی دستگاه آبیاری هوشمند دستگاه دزدگیر هوشمند خودرو دستگاه دزدگیر اماکن نمونه برد صنعتی شیشه‌ای مرتبط با دزدگیر هوشمند مه‌شکن ماشین گجت بلوتوث: دزدگیری‌های معمولی به هوشمند تبدیل می‌کند.