دکتر مهران یاسمی به عنوان مشاور عالی مرکز رشد منصوب گردید

طی حکمی از سوی مهندس بیرامیان مدیریت محترم مرکز بین المللی رشد قشم، جناب آقای "دکتر مهران یاسمی" به عنوان مشاور عالی مرکز بین المللی رشد قشم منصوب گردید.

 


چاپ   ایمیل

مطالب مرتبط