نشریه

خوشحالیم انتشار نشریه الکترونیک وبسایت محتوی مقالات، مصاحبه ها، تحقیقات، و نظرات مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد بین المللی قشم را اعلام داریم. 

تمرکز نشریه نه تنها تازه ترین اخبار بلکه پوشش تعییرات روزمره در صنایع از معتبرترین نشریات ایران و جهان خواهد بود. هدف از این نشریه به اشتراک گذاری مفید، قابل تامل و جذاب خواهد بود. 

جهت هر چه بهتر شدن این بخش و دیگر بخش های وبسایت و فعالیت های مرکز، از دریافت نظرات و پیشنهادات شما کاربران گرامی استقبال می کنیم.


چاپ   ایمیل

مطالب مرتبط