تکمیل زنجیره تولید آبزیان و تامین بچه ماهی

با توجه به اینکه توسعه زنجیره تولید ماهیان در هرمزگان و توسعه اقتصاد دریا محور توسط مرکز بین المللی رشد قشم مورد توجه قرار گرفته است، شرکت آبزیان گستر نصر قشم با رویکرد تکمیل زنجیره تامین آبزیان و ماموریت احداث مرکز تکثیر و نرسری بچه ماهیان دریایی با تاکید بر سی باس آسیایی در مقیاس 10 میلیون قطعه ماهی 20 گرمی و مولد سازی، در این مرکز مستقر گردید.

همچنین طی مراسمی، آغاز فعالیت این شرکت در مرکز بین المللی رشد که با حضور آقای مهندس ربیع زاده مدیرعامل هلدینگ آبزیان گستر نصر انجام شد و برخی از مدیران دیگر گروه نصر نیز حضور داشتند.