رویدادها

 دوره آموزشی قوانین مالیاتی

دوره آموزشی قوانین مالیاتی

  • شروع: شنبه, 18 بهمن 1399 09:00 ق ظ
  • پایان: شنبه, 18 بهمن 1399 12:00 ب ظ
  • محل برگزاری: سالن همایش های مرکز بین المللی رشد قشم
  • قیمت بلیط:
    $900000

شرح رویداد

مزکز بین المللی رشد قشم برگزار می نماید:

دوره آموزشی قوانین مالیاتی 

 

محل برگزاری