نشریه

مجموعه مقالات و مطالب مرکز بین المللی رشد قشم

ایده ای ندارید؟

ایده ای ندارید؟

مرکز بین المللی رشد قشم برای کسانی که هنوز ایده ای ندارند، برنامه های کاربردی جداگانه ای درنظر دارد.

انتصاب کمال بیرامیان به عنوان سرپرست مدیریت مرکز

انتصاب کمال بیرامیان به عنوان سرپرست مدیریت مرکز

طی حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم کمال بیرامیان به عنوان سرپست مدیریت مرکز بین المللی رشد قشم منصوب شد.

تکمیل زنجیره تولید آبزیان و تامین بچه ماهی

با توجه به اینکه توسعه زنجیره تولید ماهیان در هرمزگان و توسعه اقتصاد دریا محور توسط مرکز بین المللی رشد قشم مورد توجه قرار گرفته است، شرکت آبزیان گستر نصر قشم با رویکرد تکمیل زنجیره تامین آبزیان و ماموریت احداث مرکز تکثیر و نرسری بچه ماهیان دریایی با تاکید بر سی باس آسیایی در مقیاس 10 میلیون قطعه ماهی 20 گرمی و مولد سازی، در این مرکز مستقر گردید.

همچنین طی مراسمی، آغاز فعالیت این شرکت در مرکز بین المللی رشد که با حضور آقای مهندس ربیع زاده مدیرعامل هلدینگ آبزیان گستر نصر انجام شد و برخی از مدیران دیگر گروه نصر نیز حضور داشتند.