واحدهای مستقر

مدرسه غواصی آبکاوان قشم

مدرسه غواصی آبکاوان قشم در حوزه آموزش مهارتهای غواصی و انجام پروژههای صنعتی و تحقیقاتی فعالیت دارد. آبکاوان فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ شروع کرده و تا کنون بیش از ۷۰۰ هنرجو در زمینه آموزش غواصی پرورش داده است. همچنین این شرکت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی از جمله باستان شناسی زیر آب، زیست شناسی دریا و بازرسی فنی زیر آب فعالیت دارد..

مدرسه غواصی آبکاوان قشم

موسس

بهادر شکرچی زاده