واحدهای مستقر

موسسه حفاظت از محیط زیست دریاگستر نمونه قشم

موسسه حفاظت از محیط زیست قشم یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی با هدف حفاظت از تنوع زیستی خلیج فارس از طریق پژوهش، توسعه راه کارهای علمی، آموزش و اطلاع رسانی و مشارکت مستقیم در اقدامات حفاظتی می باشد. 

این تشکل محیط زیستی ابتدا در سال 1392 فعالیت خود را با همکاری چند تن از فارغ التحصیلان جوان رشته زیست شناسی دریایی و در قالب یک انجمن علمی با نام "انجمن حفاظت از محیط زیست قشم" آغاز نمود و هدف آن در ابتدا فعالیت در راستای شناخت و معرفی تنوع زیستی آب های پیرامون جزایر قشم (قشم، هنگام، لارک و هرمز) بود. سپس در سال 1397 به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی ثبت رسمی شد و دامنه فعالیت های خود را به تمام خلیج فارس و آب های پیرامونی آن در دریای عمان تعمیم داد.

موسسه حفاظت از محیط زیست دریاگستر نمونه قشم

موسس

محسن رضائی عطاقلی پور