درباره ما

با توجه به اهمیت موضوع حمایت از ایده ها و شرکت های دانش بنیان، کارآفرینی و توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد قشم، مرکز رشد بین المللی قشم از سال 1384 تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز از مرداد ماه سال 1397 تحت عنوان مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد فعالیت بین المللی و با موضوع ارائه خدمات مشاوره، مدیریت، پشتیبانی، آزمایشگاهی، آموزشی و سایر عملیات مرتبط به واحدهای مبتنی بر دانش و فناوری مشغول به فعالیت می باشد.


مراکز رشد واحدهای فناوری با دراختیار قراردادن امکانات و خدمات عمومی و تخصصی مشترک و ارائه مشاوره های لازم در زمینه های علمی، مدیریتی و حقوقی زمینه ایجاد، پرورش و توسعه واحدهای علمی و فناوری جدید را فراهم می آورد.

مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد بین المللی قشم باتوجه به اهمیت شرکت های دانش بنیان و فناوری های نوین در توسعه اقتصادی منطبق با سند راهبردی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، و به منظور بستر سازی در توسعه و بومی سازی دانش و فناوری های نوین و دانش بنیان در صنعت، اقتصاد و تامین نیازهای کشور از شرکت های  دانش بنیان و فناور حمایت می نماید.

هدف اصلی این مرکز همکاری با شرکت های دانش بنیان و ایده های نو در زمینه های محوری ذیل می باشد:
 • محیط زیست
 • توسعه شهری و روستایی
 • صنعت و معدن
 • کشاورزی
 • گردشگری
 • حمل و نقل
 • انرژی
 • آموزش

مهمترین رسالت مرکز کمک به ایده ها و شرکت ها در یافتن مسیر توسعه آنهاست. مرکز رشد واحهای فناوری با رویکرد بین المللی قشم این افتخار را دارد که پذیرای صاحبین ایده های نو در هر مرحله ای از روند توسعه باشد.

 مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد بین المللی قشم با توجه به مزایای منطقه آزاد قشم بیشتر بر تجاری سازی یافته های پژوهشی، انتقال تکنولوژی و بازاریابی بین المللی تمرکز دارد. مرکز دارای زنجیره ای از روابط با مراکز علمی و آموزشی، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی و اتاق های بازرگانی است تا بتواند این امکان را فراهم آورد شرکت های نوپا را در مواجه با مشکلات پیش روی مسیر توسعه یاری رساند. در این مرکز، شناخت بازارهای هدف محصولات تولیدی واحدهای فناور و نیز تجاری سازی این تولیدات دنبال می شود.

مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد بین المللی اغلب در جهت بهره مند سازی واحدهای پذیرفته شده از این روابط میزبان رویدادهایی متعددی می باشد. این مرکز به منظور مشاوره و همکاری با واحدهای پذیرش شده به طور منظم میزبان سمینارهایی با موضوعات مرتبط با کارآفرینی و شرکت های نوپا و با حضور متخصصین این امر می باشد. 

مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد بین المللی در زمینه تشریفات اداری و نیز معرفی نیروی انسانی با واحدهای پذیرش شده همکاری می نماید. این مرکز همچنین مشاوره و همکاری در زمینه مالکیت معنوی همچون ثبت اختراع ارائه می دهد. 

 

مرکز رشد واحدهای فناوری با رویکرد بین المللی قشم در انجمن بین المللی پارک های علم و فناوری دنیا (IASP) و انجمن بین المللی مراکز نوآوری دنیا (ANMIA) عضویت دارد.

 

اهداف مرکز:

 • تولید ثروت، اشتغال و کارآفرینی
 • افزایش و ارتقای توان علمی
 • افزایش رشد اقتصادی و صنعتی
 • توسعه صادرات
 • حمایت از کسب و کارهای کوچک، متوسط و دانش بنیان و توسعه فرهنگ پژوهش
 • انتقال تکنولوژی

وظایف مرکز:

 • پشتیبانی مالی از شرکت های دانش بنیان
 • ارائه پشتیبانی حقوقی به منظور تسهیل رشد شرکت های دانش بنیان
 • ارائه خدمات مشاوره جهت جذب ایده های جدید به بازار
 • نظارت بر روند رشد شرکت های کوچک، متوسط و دانش بنیان
 • ارزیابی مستمر شرکت ها جهت بهبود عملکرد
 • کنترل فعالیت شرکت های دانش بنیان جهت تحقق ایده
 • فراهم نمودن خدمات پیش رشد درصورت نیاز
 • ایجاد امکانات و خدمات پس از رشد

جهت پذیرش در مرکز بین المللی رشد قشم کافی است فرم درخواست جذب و پذیرش را پر کرده و به مرکز ارائه دهید.