سالن کنفرانس و همایش

سالن کنفرانس با ظرفیت 50 نفر
سالن کنفرانس با ظرفیت 50 نفر
سالن کنفرانس با ظرفیت 60 نفر
سالن کنفرانس با ظرفیت 60 نفر
سالن همایش با ظرفیت 100 نفر
سالن همایش با ظرفیت 100 نفر
لطفا فرم رزرو را از لینک زیر دانلود و پس از تکمیل به دفتر مرکز ارسال نمایید.