تست سنتر تافل مرکز بین المللی رشد سازمان منطقه آزاد قشم میدان گلها، ابتدای سایت نخل زرین، دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری، مرکز آزمون تافل مرکز رشد سازمان منطقه آزاد قشم شماره تماس: 09120047029

Qeshm International Incubator Gohla Square, Nakhle Zarin, Municipality University of Applied Science and Technology, Qeshm International Incubator TOEFL iBT Test Site Qeshm Island, Hormozgan, Iran Contact Number: +989120047029