واحدهای مستقر

مدرسه غواصی آبکاوان قشم

مدرسه غواصی آبکاوان قشم  یکی از مراکز فعال در حوزه آموزش مهارت های غواصی و انجام پروژه های صنعتی و تحقیقاتی می باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ شروع کرده و تا کنون بیش از ۷۰۰ هنرجو در زمینه آموزش غواصی پرورش داده است. همچنین این شرکت در حال انجام پروژه های تحقیقاتی از جمله باستان شناسی زیر آب، زیست شناسی دریا و بازرسی فنی زیر آب می باشد.

مدرسه غواصی آبکاوان قشم

موسس

بهادر شکرچی زاده