پیام مدیریت

 جزیرۀ زیبای قشم در میان خلیج همیشه فارس با موقعیت ویژۀ خود سرزمینی برای تحقق اهداف متعالی اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و فعالیتهای تولیدی و نوآورانه است. ویژگی‌های طبیعی و منحصربه فرد جزیرۀ قشم و مزیت‌های نسبی آن به لحاظ دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و آب‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های فراوان آن را تبدیل به نقطۀ عطفی در جغرافیای ایران نموده است. همچنین مزیت های قانونی که این جزیره به لحاظ برخورداری از قانون منطقه آزاد دارا است، همچون معافیت از مالیات بر درآمد به مدت بیست سال، دسترسی راحت تر به صادرات موجب می شود صاحبان فن و ایده های نو نگاهی متفاوت به جزیره قشم داشته باشند.

در این راستا، مرکز بین‌المللی رشد قشم می‌کوشد با فراهم آوردن اکوسیستمی قوی با مراکز علمی و آموزشی، سرمایه‎‌گذاران داخلی و بین‌المللی و اتاق‌های بازرگانی همکاری نماید و روابط پایدار برقرار کند. سازمان منطقه آزاد قشم نیز این مرکز را مجموعه‌ای برای توسعۀ منطقه و حتی کشور می‌داند و در مسیر ایجاد کسب‌وکارهای نوآور درجهت بالندگی منطقه و همچنین پیوند بین اقتصاد ملی و بین‌المللی و انتقال تکنولوژی از آن بهره می‌برد. از این رو می‌توان گفت مرکز بین‌المللی رشد قشم محلی برای ارتباط بین ایده‌های نو و نتایج پژوهش‌ها و تبدیل آنها به کسب‌وکارهای نوآور و نوپا و تجاری‌سازی ایده‌هاست. این مرکز بر آن است تا با پشتیبانی از ایده‌های نو و فناوری‌های نوین و استارت‌آپ‌های نوآور به افزایش اثربخشی و توانمندی آنها کمک کند تا بتوانند گام‌های عملی ورود به بازارهای متناسب با حرفۀ خود را سریعتر و عملی‌تر بپیمایند. ما خود را بر آن می‌دانیم تا با پشتیبانی مشاوره‌ای، آموزشی، مالی و حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها به تحقق ایده‌های نوآورانه و فناور کمک کنیم. از این رو، بهبود مستمر، افزایش توان علمی و اقتصادی و ارتقای دانش جزو اولویت‌های ما است.

مرکز بین‌المللی رشد قشم با داشتن تجارب مفید و کارشناسان مجرب همواره می‌کوشد درجهت رشد و تعالی گام بردارد. ازهمین روی، از تمامی صاحبان ایده، مدیران فناور و کارآفرین‌، همچنین صاحب‌نظران و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دعوت می‌کند تا در افزایش غنای علمی و کیفیت عملی و در ایجاد کسب وکارهای نوآور و نوپا با ما همراه باشند.

دکتر مازیار اسمنی
مدیر مرکز بین‌المللی رشد قشم