پیام مدیریت

بی تردید جزیرۀ زیبای قشم باتوجه به موقعیت ویژۀ خود سرزمینی برای تحقق اهداف اقتصادی، فرهنگی و آموزشی، و فعالیت های تولیدی و نوآورانه است. ویژگی­ های منحصر به­ فرد جزیرۀ قشم و مزیت های نسبی آن به ­لحاظ دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی و آب­های بین­ المللی و ظرفیت­های بالقوۀ جزیره آن را تبدیل به نقطۀ عطفی در جغرافیای ایران نموده است. همچنین مزیت های قانونی که این جزیره به لحاظ برخورداری از قانون منطقه آزاد دارا است، همچون معافیت از مالیات بر درآمد به مدت بیست سال، موجب می شود صاحبان فن و ایده­ های نو نگاهی متفاوت به جزیره قشم داشته باشند.

 در این راستا، مرکز بین المللی رشد قشم می­ کوشد با  فراهم آوردن اکوسیستمی قوی با مراکز علمی و آموزشی، سرمایه ­گذاران داخلی و بین ­المللی و اتاق­های بازرگانی همکاری نماید و روابط پایدار برقرار کند.

سازمان منطقه آزاد قشم نیز این مرکز را ابزاری برای توسعۀ منطقه و حتی کشور می داند و در مسیر ایجاد کسب و کارهای نوآور درجهت بالندگی منطقه و همچنین پیوند بین اقتصاد ملی و بین المللی و انتقال تکنولوژی از آن بهره می برد.

از این رو می توان گفت مرکز بین المللی رشد قشم محلی برای ارتباط بین ایده­ های نو و نتایج پژوهش­ها و تبدیل آنها به کسب­  و کارهای نوآور و نوپا است. این مرکز بر آن است تا با پشتیبانی از ایده ­های نو و فناوری­های نوین و استارت آپ های نوآور به افزایش اثربخشی و توانمندی آنها کمک کند تا بتوانند گام­ های عملی ورود به بازارهای متناسب با حرفۀ خود را سریع ­تر و عملی تر بپیمایند. ما خود را بر آن می­دانیم تا با پشتیبانی مشاوره­ ای، آموزشی، مالی و حقوقی از شرکت­های دانش­ بنیان و استارت­ آپ ها به تحقق ایده­ های نوآورانه و فناور کمک کنیم. از این رو، بهبود مستمر، افزایش توان علمی و اقتصادی و ارتقای دانش جزو اولویت­ های ما است.

مرکز بین المللی رشد قشم با داشتن تجارب مفید و کارشناسان مجرب همواره می­ کوشد درجهت رشد و تعالی گام بردارد. ازهمین روی، از تمامی مدیران فناور و کارآفرین و نوآور، همچنین صاحب­نظران و کارشناسان آموزشی و پژوهشی دعوت می­ کند تا در افزایش غنای علمی و کیفیت عملی و در ایجاد کسب ­و کارهای نوآور و نوپا با ما همراه باشند.

 

پیام کمال بیرامیان